Om dette project

PROPRECO udviklede og etablerede i 2013-14 Nordeuropas største solcellepark, der med solceller dækkende 80 hektar leverer strøm til ca. 15.000 husstande.

PROPRECO forestod alle forhandlinger imellem centraladministration, Kalundborg Kommune og lodsejer for at opnå de nødvendige tilladelser indenfor en stram tidshorisont således, at investoren kunne sikres optimalt udbytte. Med en forventet årlig produktion pr. installerede MW paneler på mellem 1.025 og 1.100 MWh pr. år kan anlægget producere ca. 60.000 MWh om året.

Parken blev leveret fuldt funktionsdygtigt til investoren, tyske Wirsol Solar AG (ultimativt et datterselskab under Dietmar Hopp), ultimo 2015.

Dato