• Arkitekttegning af Roholmparken
  • Arkitekttegning af Roholmparken set fra siden i udsnit

Om dette project

Albertslund er et sted med mange særlige kvaliteter, hvor Propreco har udviklet et seniorbofællesskab Fællesheden i Roholmparken, som bygges i 2021 i samarbejde med Gråkjær. I Roholmparken finder vi 56 lejligheder med gode rumlige, sociale og landskabelige kvaliteter med inspiration fra den ’grønne’ beliggenhed. Seniorboligerne lægger især vægt på Albertslunds tradition for mangfoldigt fællesskab, sjæl, kultur og ikke mindst den grønne by med udgangspunkt i natur og udeliv som integreret del af hverdagen.

Laden er en betegnelse for fællesbygningen med tilhørende uopvarmet værksted, grovkøkken i det fri, samt overdækket bålplads. Laden er det primære område for bebyggelsesfællesskabet hjerte og er tænkt som en fleksibel enhed, der kan transformeres i takt med årstider og interessefællesskabet. Denne mulighed for transformation kan arkitektonisk ske ved skydedøre, overdækninger og opsætning af sejl. Arkitektonisk vil Laden have nostalgiske referencer til det multifunktionelle storrum i rå, naturlige materialer, gerne træ, med store ladeåbninger.