Om dette project

Propreco har med udviklingen af ​​Poppelstykket 8, 2450 København SV leveret en kompleks omdefinering fra industri til bolig. Propreco har varetaget hele processen med konceptudvikling udarbejdelse af lokalplan, myndighedsgodkendelser og forhandlinger med lejere.

Projektet på Poppelstykket udgør 17.102 m2, hvoraf 12.828 m2 er studieboliger og det resterende er serviceerhverv, butikker, caféer og kontorer.

Poppelstykket er placeret tæt ved Grønttorvet og Valby Idrætspark, som er under omdannelse til attraktive bydele med boliger, erhverv, butikker og idræt.

På Grønttorvet kommer til at ligger omkring 2.500 boliger samt butikker, cafeer og institutioner. Midt i bydelen kommer en stor park, når den nuværende torvehal rives ned.

I Valby Idrætspark skabes en idrætsby, der skal være en særlig idrætsdestination i København. Parken udvikles med faciliteter for sportsklubber, idrætsinteresseorganisationer mv., der kan bidrage gensidigt til hinanden og til et højt kvalitetsniveau i idrætslivet.

Projektet blev udviklet for Androx ApS i samarbejde med Vandkunsten Arkitekter. Herefter bistod Propreco Androx ApS i salget af hele projektet til Koncenton A/S.

Dato