• Fællesheden byggeplads
  • Byggeplads for fællesheden

Om dette project

Propreco har sammen med Zeso Architechts og arkitekt Jan Utzon udviklet senioregnede boformer, som tilgodeser det stadigt voksende segment af seniorer samt seniorers ønske om at blive boende i egen bolig omgivet af fællesskab og natur. Proprecos seniorboligkoncept hedder fællesheden og grundsten er vedligeholdelsesfri boliger, der er til at betale for alle, videreudviklet og tilpasset de enkelte beboergrupper og lokalområder.

Propreco har primo 2018 indgået udviklingsaftale om Fællesheden seniorboliger med Albertslund Kommune.

Se mere:
www.fællesheden.dk

 

Dato